Scen

Kolejnym wymiarem innowacji edukacyjnej było opracowanie 20 AKTYWIZUJĄCYCH SCENARIUSZY LEKCJI dla nauczycieli/pedagogów/wychowawców które w części odnoszą się do wyników/wyborów jakie dokonywali uczniowie biorąc udział w SYMULATORZE LOSÓW UCHODŹCÓW

Analiza postaw, wyborów, wartości, argumentów, powodów/ a w części pozwalają uczniom zdobyć wiedzę w zakresie szeroko rozumianego zjawiska migracji/kryzysu uchodźczego oraz wypracować postawy/kompetencje społeczne i obywatelskie bazujące na wartościach opartych na europejskim dziedzictwie kulturowym (tolerancja, otwartość, empatia, wrażliwość, ciekawość na odmienność kulturową, uwrażliwienie na potrzeby innych itd.) jak również wiedzę geograficzną, historyczną i geopolityczną. Scenariusze lekcji powstały z myślą o zaangażowaniu dzieci i młodzieży do bycia współodpowiedzialnymi za budowanie społeczeństwa otwartego, gotowego do uczestnictwa w procesie integracji. Podstawą zrozumienia jest poznanie, dlatego też scenariusze przekazują rzetelną wiedzę i fakty dotyczące uchodźstwa (również w kontekście historycznym i geograficznym). Scenariusze przygotowują młodych ludzi do życia w społeczeństwie, w którym szanowane są prawa człowieka, w tym prawa uchodźczyń/uchodźców. Dzięki nim młode osoby będą przygotowane na spotkanie z tymi, którzy/które mogą poszukiwać schronienia również w ich krajach. Scenariusze zajęć zawierają propozycje metod i form pracy dostosowane do potrzeb i oczekiwań konkretnej grupy, jej dojrzałości i zaangażowania, czasu jak i celów jakie zostaną osiągnięte. Podczas realizacji scenariuszy uczeń nie jest biernym odbiorcą lekcji jak to bywa w tradycyjnych metodach kształcenia ale jest włączany w przebieg każdej lekcji. Zarówno zdobyta wiedza jak i postawy jakie wypracowane zostaną wśród uczniów dzięki tym scenariuszom zaowocują rezultatem odciągniętym w czasie jakim jest utrwalanie wśród młodzieży wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego jako podstawy późniejszego funkcjonowania w dorosłym życiu która stanowić będzie o kierunkach rozwoju i zasadach moralnych obowiązujących na naszym kontynencie.